HIZLI MENU

Sağlık Hukuku

Sağlık Hukuku   İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 3. maddesinde "Yaşamak, herkesin hakkıdır." hükmü yer almaktadır. Bununla birlikte aynı bildirgenin 25. maddesinde sağlık hakkı, temel bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Sağlık hukuku bu bağlamda hasta ve hekim haklarını koruyan ve bireyin temel hakları ile paralel bir biçimde bu ilişkinin yönetilmesine yol gösteren bir hukuk dalıdır. -Malpraktis davaları -Hasta ile doktor ve hastane arasındaki görüşmelerin takibi- Hatalı tıbbi müdahale nedeniyle ceza davası -Yanlış tedavi nedeniyle tazminat davası vb. davalar...

 

• Hekim hatalarından kaynaklanan ceza davaları

• Hekim hatalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

• Sağlık personelinin tıbbi hatalarından kaynaklanan davalar

• Hasta ve hekim hakları

• Özel sağlık sigortalarından kaynaklanan davalar

• Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik kurumsal ve mesleki sorumluluk sigortalarından kaynaklanan davalar

• Özel sağlık kuruluşlarına danışmanlık

• İlaç kullanımından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları

• İlaç hammaddelerine ilişkin alım-satımdan kaynaklı davalar

• İlaç üretim sözleşmelerinin hazırlanması

• İlaç geliştirme sözleşmelerinin hazırlanması

• İlaç klinik araştırma sözleşmelerinin hazırlanması

• İlaç satış ve pazarlama ruhsatlandırılmasına ilişkin idari işlemler ile ilgili hukuksal danışmanlık