HIZLI MENU

KÇÖ ve Ücretsiz İzin Döneminde Kıdem Tazminatı Talebi

Çalışanın kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması veya pandemi ücretsiz izne çıkarılması, çalışana sadece bu nedenle kıdem tazminatına hak kazandıracak şekilde iş sözleşmesini fesih hakkı vermez.

Ancak iş ilişkisi sürerken;

Fazla mesailerin ödenmemiş olması;

Ulusal Bayram ve Genel tatillerde çalışmasına rağmen zamlı ücret ödenmemesi;

Sigorta primlerinin gerçek ücrete göre ödenmemiş olması;

Kadın işçinin evlendikten sonra iş sözleşmesini evlilik nedeniyle sonlandırması,

Erkek işçinin askere gitmesi,

15 sene 3600 gün prim şartını doldurduğuna dair SGK’dan alınacak yazı ile iş sözleşmesinin sonlandırılması, gibi haklı nedenlerle iş sözleşmesi çalışan tarafından feshedilir ve yukarıda belirtilen hususlar ispat edilirse çalışan kıdem tazminatına hak kazanır.

Çalışan kısa çalışma sürecinde veya ücretsiz izne çıkarılmış olsa dahi yukarıda belirtilen haklı nedenlerle sözleşmesini fesheder ise kıdem tazminatına hak kazanır.

İşveren tarafından kıdem tazminatının ödenmemesi durumunda, işçinin öncelikli olarak zorunlu arabulucuya müracaatı eğer burada da uzlaşma olmazsa dava açması gerekmektedir. Açılacak davada yukarıda belirtilen hangi haklı nedene dayanılıyorsa bu hususun ispat edilmesi gerekmektedir.