HIZLI MENU

Av. Rıdvan GÜMÜŞ

Hakkında

Rıdvan GÜMÜŞ, Değişim Hukuk Bürosu’nu 2013 yılında Kurucu Avukat olarak kurmuştur. Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçların soruşturulması ve kovuşturulması aşamalarındaki müvekkil temsiliyeti ve savunma alanlarında ilgisi yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra; otel, konaklama, ulaşım, sağlık, akaryakıt, gıda vb. sektörlerde faaliyet gösteren yerel, ulusal ve uluslararası şirketlerde hukuk danışmanı/avukat olarak çalışmaya devam etmektedir.

Hukuk Bürosu nezdindeki çalışmaları özellikle;

• Ceza Hukuku

• İş Hukuku

• Sağlık Hukuku

• Aile Hukuku

Alanlarında çeşitlilik göstermektedir. Bunun yanı sıra şirket avukatlığı ve iş davaları açısından; iş sözleşmeleri, iç yönetmelikler, gizlilik, rekabet etmeme yükümlülükleri, toplu iş sözleşmeleri, çalışma izinleri, fesih süreci, toplu işçi çıkarma, sulh konuları ve arabuluculuk, her türlü işçi alacağı, işe iade, sendikal tazminat ve mobbing davalarının bizzat yürütülmesi, şirketlerde uyum ve kişisel verilerin korunması projelerini yönetme (KVKK&GDPR) alanlarında güncel ve modern bir hukuki donanımla şirketlerin tüm departmanları için oldukça koruyucu hükümler içeren yüzlerce çeşit sözleşme formatı oluşturulması ve müzakeresi alanında uzmanlaşmıştır.

 

 

Eğitim      :İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2008 – 2012 )

                   (Mardin Barosu 2012 - 2013)